Kako naplatiti štetu na automobilima nastalu zbog oštećenja puta?

Kako naplatiti štetu na automobilu nastalu zbog oštećenja puta? Kakva je procedura? Šta vozač treba da uradi? U kojim slučajevima nema odštete, a šteta je nastala zbog ostećenja na putu?

  1. Vozači moraju da pozovu saobraćajnu policiju, koja treba da obavi uviđaj i sačini zapisnik. Vozači treba da znaju da je u takvim situacijama saobraćajna policija obavezna da izađe na lice mesta, jer se i oštećenje na vozilu zbog rupe smatra saobraćajnom nezgodom.
  2. Vozač treba da fotografiše i oštećenja i rupu iz nekoliko uglova, a vrlo je poželjno uzeti izjave eventualnih svedoka.
  3. Sledeći korak jeste utvrđivanje štete, a za to su zaduženi procenitelji iz društva za osiguranje. Sa ovim dokumentom, zapisnikom policije i kopijama lične karte, saobraćajne dozvole i bankovne kartice oštećeni se može obratiti direktno upravljaču puta.

Ukoliko upravljač puta odbije da plati štetu ili ne odgovori u roku od 15 dana, do naknade se može doći samo sudskim putem. Za sve auto-puteve i magistralne puteve su odgovorni „Putevi Srbije“.

Izvor: B92.net