Marjana D. Majstorović, advokatica

Višegodišnje iskustvo rada u pravnim timovima velikih međunarodnih finansijskih korporacija. Fokus na privrednom i kompanijskom pravu, M&A, radnom pravu i sporovima, finansijskim uslugama i zaštiti potrošača, porodičnom pravu, pregovorima, ARS rešavanju sporova i pravnom pisanju. Poseban nivo kvaliteta se daje kod pružanja pravne podrške na engleskom jeziku.

 

 

„Obrazovani, privilegovani advokati imaju profesionalnu i moralnu dužnost da zastupaju nedovoljno zastupljene osobe u našem društvu, kako bi osigurali da pravda, kako pravna tako i ekonomska, postoji za sve.“

Sonia Sotomayor

 

 

 

Milena Petrović, advokatica

Advokatica sa iskustvom rada u odeljenjima osnovnih i viših sudova, kao i u javnobeležničkoj kancelariji. Nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašla je u advokaturi, i nju vidi kao oblik bavljenja pravom koji daje najviše prostora za kreativnost. Njene oblasti specijalizacije su privredno pravo, radno pravo i građansko pravo, sa posebnim osvrtom na porodične i nasledno pravne odnose.

 

 

„Biti advokat nije samo zanimanje. To je pitanje javnog poverenja, i svako od nas je dužan da to poverenje opravda.“

Dženet Reno

Iva Janković, stručna saradnica

Nakon završenih osnovnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer etnologija i antropologija, završila je master studije u Francuskoj na Univerzitetu Paris V Descartes. Ima višegodišnje iskustvo u radu na projektima i istraživanjima koji se tiču zaštite od diskriminacije i zaštite ljudskih prava, kao i u organizovanju aktivnosti sa osetljivim društvenim grupama: ženama, osobama sa invaliditetom, romskom zajednicom i LGBT zajednicom. Završila je osnovnu obuku za posrednike (medijatore), pri organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Govori i piše francuski i engleski jezik.

 

 

„Ljudi će zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće i šta ste učinili, no nikad neće zaboraviti kako su se osećali zbog vas.“

Maya Angelou


Jelena Ilić Zatezalo, advokatica

Domen ekspertize: krivičnim postupci, imovinsko-pravni odnosi, zastupanje klijenata pred svim sudovima i državnim organima.
 

 

 

 

Sanja Ristić, advokatica

Domen ekspertize: privredno pravo, intelektualna svojina, ljudska prava, krivični postupci.