Marjana D. Majstorović, advokatica

Višegodišnje iskustvo rada u pravnim timovima velikih međunarodnih finansijskih korporacija. Fokus na privrednom i kompanijskom pravu, M&A, radnom pravu i sporovima, finansijskim uslugama i zaštiti potrošača, porodičnom pravu, pregovorima, ARS rešavanju sporova i pravnom pisanju. Poseban nivo kvaliteta se daje kod pružanja pravne podrške na engleskom jeziku.

 

 

„Obrazovani, privilegovani advokati imaju profesionalnu i moralnu dužnost da zastupaju nedovoljno zastupljene osobe u našem društvu, kako bi osigurali da pravda, kako pravna tako i ekonomska, postoji za sve.“

Sonia Sotomayor

Milena Petrović, advokatica

Advokatica sa iskustvom rada u odeljenjima osnovnih i viših sudova, kao i u javnobeležničkoj kancelariji. Nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašla je u advokaturi, i nju vidi kao oblik bavljenja pravom koji daje najviše prostora za kreativnost. Njene oblasti specijalizacije su privredno pravo, radno pravo i građansko pravo, sa posebnim osvrtom na porodične i nasledno pravne odnose.

 

 

„Biti advokat nije samo zanimanje. To je pitanje javnog poverenja, i svako od nas je dužan da to poverenje opravda.“

Dženet Reno


Jelena Ilić Zatezalo, advokatica

Domen ekspertize: krivični postupci, imovinsko-pravni odnosi, zastupanje klijenata pred svim sudovima i državnim organima.

 

 

Sanja Ristić, advokatica

Domen ekspertize: krivični postupci, ljudska prava, privredno pravo, intelektualna svojina.