Marjana D. Majstorović, advokatica

Višegodišnje iskustvo rada u pravnim timovima velikih međunarodnih finansijskih korporacija. Fokus na privrednom i kompanijskom pravu, M&A, radnom pravu i sporovima, finansijskim uslugama i zaštiti potrošača, porodičnom pravu, pregovorima, ARS rešavanju sporova i pravnom pisanju. Poseban nivo kvaliteta se daje kod pružanja pravne podrške na engleskom jeziku.

 

 

„Obrazovani, privilegovani advokati imaju profesionalnu i moralnu dužnost da zastupaju nedovoljno zastupljene osobe u našem društvu, kako bi osigurali da pravda, kako pravna tako i ekonomska, postoji za sve.“

Sonia Sotomayor

Jelena Ilić Zatezalo, advokatica

Fokus rada je na krivičnim predmetima, rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i zastupanju klijenata pred svim sudovima i državnim organima. U svom decenijskom radu u advokaturi, svakom predmetu pristupa profesionalno, predano i u najboljem interesu klijenta.

 

 

„Pravo je umetnost dobrog i pravičnog.“

Publius Juventius Celsus

Milena Petrović, advokatica

Advokatica sa iskustvom rada u odeljenjima osnovnih i viših sudova, kao i u javnobeležničkoj kancelariji. Nakon položenog pravosudnog ispita novi izazov pronašla je u advokaturi, i nju vidi kao oblik bavljenja pravom koji daje najviše prostora za kreativnost. Njene oblasti specijalizacije su privredno pravo, radno pravo i građansko pravo, sa posebnim osvrtom na porodične i nasledno pravne odnose.

 

 

„Biti advokat nije samo zanimanje. To je pitanje javnog poverenja, i svako od nas je dužan da to poverenje opravda.“

Dženet Reno

 

Sanja Ristić, advokatica

Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao najbolji student generacije. Iste godine je upisala i uspešno završila master studije iz međunarodnog prava sa tezom Praksa Evropskog suda za ljudska prava. Pohađala je najstariju letnju školu prava u Evropi iz oblasti građansko pravne materije. Završila je srednju školu u Americi, te se služi engleskim jezikom, a nakon studija je usavršila i italijanski jezik. Njen domen ekspertize je privredno pravo i intelektualna svojina, ljudska prava, ali se pokazala i kao uspešan advokat zastupajući klijente u krivičnim postupcima.  

 

 

„Najuspešniji čovek smatra da je srećan kada nakon napornog dana može da kaže da je dao sve od sebe da uradi nešto za svog bližnjeg.“ 

Nikola Tesla

Iva Janković, stručna saradnica

Nakon završenih osnovnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smer etnologija i antropologija, završila je master studije u Francuskoj na Univerzitetu Paris V Descartes. Ima višegodišnje iskustvo u radu na projektima i istraživanjima koji se tiču zaštite od diskriminacije i zaštite ljudskih prava, kao i u organizovanju aktivnosti sa osetljivim društvenim grupama: ženama, osobama sa invaliditetom, romskom zajednicom i LGBT zajednicom. Završila je osnovnu obuku za posrednike (medijatore), pri organizaciji Partneri za demokratske promene Srbija i Nacionalnog udruženja medijatora Srbije. Govori i piše francuski i engleski jezik.

 

 

„Ljudi će zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće i šta ste učinili, no nikad neće zaboraviti kako su se osećali zbog vas.“

Maya Angelou